Wat is mijn Woningwaarde?

Een woning kan verschillende soorten waarden hebben. Want waar u rekening mee moet houden is dat de herbouwwaarde die de verzekeringsmaatschappij wil achterhalen een andere waarde is dan een goede vraagprijs. 

 

Voer hier de postcode of plaats in van de woning. U krijgt dan meteen een overzicht te zien van de goedkoopste taxateurs. Selecteer een taxatieaanbieder en klik op "Vergelijk Taxatietarieven" om vrijblijvend een gratis offerte aan te vragen:

 
Plaats of Postcode woning
 

 

We onderscheiden de volgende woningwaarde:

 

- De waarde in het economische verkeer
- Onderhandse verkoopwaarde
- Executiewaarde
- Herbouwwaarde
- Economische huurwaarde

De woningwaarde in het economische verkeer

 

De waarde in het economische verkeer is de waarde die de belastingdienst wil weten van uw woning. Dit wil de belastingdienst namelijk weten om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. De wet WOZ (Wet Waardebepaling Onroerende Zaken) bepaald deze waarde.

 

De wet WOZ zorgt ervoor dat de taxaties voor de waardebepalingen hetzelfde verlopen. De gemeente stelt in het kader van de wet WOZ een taxateur aan die altijd uitgaat van de waarde in het economisch verkeer, omdat de gemeente de opdrachtgever is van deze taxatie. Van de gemeente ontvangt u een beschikking en de waarde die is vastgesteld. Deze geldt voor vier jaar. Het rapport is alleen bestemt voor de gemeente, belastingdienst en de waterschappen.
Wie binnen zes weken bezwaar maakt tegen de gemeentelijke wet WOZ-waardering van zijn huis kan voor de contra-expertise ook een WOZ taxateur inschakelen.

 

De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer niet alleen nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen, maar ook willen ze de waarde van uw woning weten ten behoeve van diverse belastingheffingen. 

De belastingen waar deze waarde voor nodig is zijn:

- de onroerendezaakbelasting 
- het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting 
- de waterschapslasten

Onderhandse verkoop woningwaarde

 

De waarde die een huis opbrengt bij aan- of verkoop is de onderhandse verkoopwaarde.

 

Executiewaarde

 

De waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop als u bijvoorbeeld de rente of aflossing van uw hypotheek niet meer kunt betalen is de executiewaarde. Deze waarde wil de bank weten bij een hypotheekaanvraag.

 

Herbouwwaarde

 

De herbouwwaarde van uw woning is de waarde die een verzekeringsmaatschappij wil weten. Zo kan de verzekerde waarde in de polis worden opgenomen en de jaarpremie worden vastgesteld. Deze waarde is inclusief of exclusief funderingen en is uiteraard alleen gebaseerd op de opstal. 

 

Economische huurwaarde

 

De economische huurwaarde is de waarde die u moet weten als u uw woning tijdelijk wilt verhuren.