Wat is een taxatie? 

Wat is een taxatie eigenlijk en waarom moet een woning getaxeerd worden? 

 

Het verschaffen van belangrijke gegevens van uw eigen woning of van de woning die u heeft gekocht is het belangrijkste doel van een taxatie. Een taxatierapport is meestal verplicht voordat banken en andere financiële instellingen een hypotheek verstrekken. Omtrent het huis waar u een hypotheek voor aanvraagt wil de geldverstrekker (de bank) zekerheid hebben. Een onafhankelijk oordeel van een deskundige is daarbij vereist. Deze deskundige is de taxateur.

Voer hier de postcode of plaats in van de woning. U krijgt dan meteen een overzicht te zien van de goedkoopste taxateur. Selecteer een taxatieaanbieder en klik op "Vergelijk Taxatietarieven" om vrijblijvend een gratis offerte aan te vragen:

 
Plaats of Postcode woning
 

 

 

Wie is de taxateur en wat doet hij?

 

Het taxatierapport wordt gemaakt door de taxateur. Omdat hij degene is die de waarde van uw huis moet bepalen moet hij op een aantal interne omstandigheden letten:

- plaats waarin uw woning ligt
- buurt waarin uw woning ligt 
- omgevingsfactoren (bestemmingsplan, snelweg, winkelcentrum, kindvriendelijke buurt enz.)
- aanwezigheid van tuin, garage, balkon enz.
- staat van het onderhoud, constructie en kwaliteit van de toegepaste materialen (worden er grote reparaties verwacht in de toekomst)
- de functionaliteit van de indeling 
- isolatie en energiezuinige maatregelen
- inhoud en oppervlakte
- verplichtingen en rechten die op de grond rusten (bijvoorbeeld erfpacht of recht van overpad)

Ook let de taxateur op externe omstandigheden die de waarde van uw huis kan beïnvloeden

- prijsontwikkeling op de markt van min of meer vergelijkbare woningen.
- toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het bestemmingsplan ter plaatse.
- komt datgene wat hij waarneemt, overeen met de gegevens van het Kadaster

 

Hoe gaat het in zijn werk?

 

De taxateur maakt met u een afspraak. Indien u als opdrachtgever niet de eigenaar bent, is het niet gebruikelijk dat u bij de taxatie aanwezig bent. 
Let op: zorgt u er bij een nog te realiseren verbouwing voor dat u hiervan in de aanvraag duidelijk melding maakt, en dat u de taxateur op aanvraag een beschrijving en kostenraming van deze verbouwing verstrekt.

 

Verschotten

 

Het kan voorkomen dat u zogenaamde ‘verschotten’ moet betalen, dit zijn extra gemaakte kosten. De taxateur mag een onderzoek in stellen naar factoren die de waarde van een huis kunnen beïnvloeden. 
Voorbeelden: 

- Veranderingen in beleid, bestemming en gebruik in bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie en ontheffingen 
- Informatie over milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventuele aanwezige oude olietanks, enz. 
- Afgegeven vergunningen aan derden die van invloed (kunnen) zijn op het woongenot 
- Informatie van het kadaster 

Deze informatie wordt veelal opgevraagd bij de gemeente. De gemeente kan hiervoor kosten in rekening brengen. Dit zijn de 'verschotten'. Iedere gemeente mag haar eigen tarieven vaststellen. Daardoor kan stad A aanmerkelijk duurder uitvallen dan stad B, terwijl in stad C helemaal geen kosten worden berekend. De verschotten worden doorberekend, zonder winstopslag. Voor zover bij ons bekend, bedraagt het tarief voor verschotten in de regel niet meer dan € 100,--. 
Naast het raadplegen van het Kadaster voert de taxateur bijna altijd ook een onderzoek uit naar de eigendomspapieren. De taxateur dient te onderzoeken of de kadastrale gegevens overeenstemmen met het eigendomsbewijs, en of op het object erfdienstbaarheden, kettingbeding, erfpacht e.d. zijn gevestigd. Tevens blijkt uit de praktijk dat het noodzakelijk is om te controleren of de verkoper ook wel daadwerkelijk de eigenaar is. Ook extra kosten te maken voor dit onderzoek zijn inbegrepen.